Dette siste året på Kvs har vært preget av mye forandring, først og fremst byggmessig.  2014/15 var året vi fikk nytt internat, treningsrom, kaffebar, tun, matsal, bibliotek, klasserom, lesesal, grupperom, kontorer og administrasjon. Et usedvanlig år med andre ord. Et år med stor tro og satsing på fremtiden.

Vemod og glede
Det er alltid med et visst vemod at skoleåret avsluttes, og det er et godt tegn. Med ett står det klart for oss at tiden er ute, et helt elevkull slutter, noen lærere pensjoneres- ett år er uansett brukt opp. Så kan man se tilbake på alt sammen, på minner, læring, vennskap og øyeblikk, og midt oppi dette ser man at man har vokst. Man har tatt valg, man har endret seg, og man er ikke lenger helt den samme.

På Kvs ønsker vi mer enn noe annet at elevene våre skal vokse, og oppleve vekst. Derfor har vi en såmann i logoen vår. Vi ønsker å så kunnskap, visdom, kompetanse og ikke minst Guds ord, og ønsker at elevene selv skal lære å så gode frø i sine egne og andre sine liv. På den måten kan skolen vår være med å gjøre en forskjell, både for enkeltmennesket og  i verdenssamfunnet.

Kr. 767697,-
Derfor er det gledelig å se at elevene våre nok en gang makter å samle inn hundrevis av tusen til gode formål. Bygninger reiser seg i Uganda, daghjem og klinikk, på grunn av iherdig innsats av mange Kvs-ere. Prosjektet er også drevet av flere tidligere Kvs-ere. Det er stas.

Noe som også er stas er å snakke med foreldrene på avlsutningsfesten. Mange gode ord om skolen vår, om lærere, fasiliteter og deres unges trivsel i det gode miljøet. Kvs har et godt rykte, og det er mye takket være troverdige ord fra foreldre og elever. Så selv om dagen er preget av gråt og oppbrudd, er den også preget av latter og takknemlighet. Slike dager er skillelinjer i livet, øyeblikk som gir perspektiv.

Vi har tatt en liten prat med noen av elevene om tiden her på kvs, sjekk den ut!
Kvs.no ønsker alle lesere en fortsatt god sommer! Og dere som kommer igjen eller er nye fra høsten av!? Det neste skoleåret blir det beste til nå, eller hva?

IMG_8076 IMG_7948

IMG_7895 IMG_7981 IMG_7868 IMG_8033