På VG2 Naturbruk tilbyr KVS-Lyngdal en profil som heter entreprenørskap. Navnet sier kanskje ikke så mye, men hoved målet i profilen  er å lære elevene å se muligheter ikke begrensninger. Gjennom arbeid med praktiske og teoretiske utfordringer lærer elevene å finne løsninger og skape gode produkter. Årets elever avsluttet nylig et prosjekt for en barnehage i Lyngdal som hadde et gammelt lekeområde i skogen med behov for oppgradering. Bestillingen var å lage lekeapparater med tau og materialer fra området. «Først satte vi oss ned og tenkte hvilke apparater vi ville hatt selv» forteller Jarle

IMG_7044-1

Med læreren som rådgiver og bussjåfør har elevene en stor grad av frihet til å ta egne valg og velge de løsningene de mener er best. Her lønner seg å gjøre en god jobb for klassen drives som en bedrift. Ved å oppnå gode resultater med lavest mulig utgifter sitter elevene igjen med størst overskudd, i ekte penger. For overskuddet er det også viktig å kunne forstå markedet som kjøper produktene og tolke dette.

Det å gjøre hverandre gode og kunne jobbe som et team hvor vi utnytter samlet kompetanse er en viktig øvelse i kurset. Ved å kartlegge hverandres kvaliteter og bruke dette når oppgavene skal fordeles oppnås best effektivitet. Men det er også viktig at hver enkelt i stor grad får brukt sine styrker til klassens beste. Det er alltid en god opplevelse. Også det å forstå og tolke et marked står sentralt.

IMG_7050-2Med denne utdanningen får elevene mange nyttige verktøy de kan bruke senere. Kanskje til å styrke norsk landbruk? Kanskje i en annen bedrift? Det er iallefall ikke tvil om at fremtidens bønder må ha evne til å se muligheter og mot til å satse på disse. Er du en av de som kan bidra til fremtidens matproduksjon?

Utfordrende, lærerikt, lønnsomt og meningsfylt er kommentarer fra elever som allerede har prøvd!