Velkommen til foreldredag lørdag 6. februar!

Vi er glade for å kunne invitere dere til vår første foreldredag i 2016!
Foreldredagen er lagt inn som obligatorisk skoledag for elevene. Det er på denne andre foreldredagen i skoleåret fokus på fagsamtaler. Dere kan bestille tid til samtale med ulike faglærere ved påmelding.

Det blir ikke automatisk satt opp samtaler med kontaktlærer denne gangen, så- dersom du ønsker det må det bestilles på forhånd!

Denne gangen er vi så heldige at vi har fått med forfatter og professor Gunnar Breivik som foredragsholder (se info nederst). I løpet av dagen vil det ellers bli presentasjon av ulike undervisningsopplegg, og misjonsprosjektet blir aktive denne dagen. Ha gjerne med litt penger til å støtte dem!

V16 - Foreldredagen - program og fremmøte

Litt mer om Gunnar Breivik fra Wikipedia:

28727_100781579968619_733557_nGunnar Breivik (født 8. april 1943) er en professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole. Han er tidligere rektor ved skolen.

Breivik har jobbet med idrettsfilosofiske og etiske spørsmål, og har studert fysisk aktivitet i befolkningen, ekstremsport og menneskets tilpasning til ekstreme stress-situasjoner. Han er opptatt av barn og ungdoms oppvekstsituasjon med tanke på utfordringer og fysisk aktivitet og har i en årrekke argumentert mot en samfunnsutvikling som skaper stillesittende og passive mennesker.

Han har utdannelse innen teologi, filosofi og idrett samt studieopphold i Tübingen og Berkeley.

Gunnar Breivik har skrevet en rekke artikler og utga i 2001 boken Sug i magen og livskvalitet. Han har også utigtt boka Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til våre dager (1999)