Hjertelig velkommen til KVS-Lyngdal på foreldredag!

Foreldredagen er lagt inn som skoledag for elevene. Det vil bli elevsamtaler med kontaktlærer denne dagen, og det er veldig fint om dere som foreldre kan være med på denne samtalen.
På grunn av ombyggingsfasen blir det en litt forenklet foreldredag enn vanlig. Særlig gjelder dette bespisning og overnatting. Håper dere har forståelse for dette, og så regner vi med at alt er ferdig utbygd til neste foreldredag i februar.

På foreldredagen nå i september blir det klassemøter for alle klasser på vg1 og vg2.
I løpet av dagen blir det en felles samling i KVS-hallen med informasjon om skolen og misjonsprosjektet samt en andakt. Misjonsprosjektet vil arrangere en del aktiviteter denne dagen for å samle inn penger til prosjektet sitt, så fint om dere har med noe kontanter.

Rammene for dagen er at vi har frokost fra  kl 08.00, og starter opp med elevsamtaler fra kl 08.30. Det vil også foregå undervisning på formiddagen, og du er velkommen til å stikke innom.
Tid og sted for elevsamtale med kontaktlærer og andre konferanser vil bli lagt ut på Fronter i uka før foreldredagen. Du/dere er hjertelig velkommen!

Program for dagen
08.00 – 09.00 Frokost
08.30 –  Elevsamtaler utover hele dagen
09.00-10.45 Undervisningsopplegg
11.15 – 12.45 Lunsj i matsalen
11.00  Klassesamlinger vg1
12.00  Klassesamlinger vg2
13.00 Fellessamling i KVS-hallen

Programmet er slutt litt etter kl 14, men det kan bli elevsamtaler senere på dagen.

Med hensyn til overnatting så har vi ikke noen gjesterom i år, men dere kan eventuelt ligge på elevrommet. Ønsker du hjelp til å ordne med overnatting kan du gjerne ta kontakt med skolen. Ellers kan dere også kontakte Rosfjord Strandhotell, tlf 38 34 01 00.
Vi håper på at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal ! Vi ber om at alle som har tenkt å komme, melder seg via post@kvs-lyngdal.no , via telefon til 38330600, eller på SMS til 03686 kodeord KVS TOAM, senest 17. september.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen for alle ansatte på KVS-Lyngdal,
Ståle Andersen, rektor