Nå er julen her, og det har gått i ett den siste tiden med tentamener, prøver, innleveringer og annet skolearbeid. Da er det godt å kunne senke skuldrene og samles den siste kvelden til et skikkelig julebord for alle elever og ansatte. Vi har lange tradisjoner for juleavslutning her på Kvs, og denne kvelden ble en festkveld i rekken av mange. Kvelden begynte med en fantastisk julemiddag i matsalen med ribbe, pinnekjøtt og alt tilbehør, og fortsatte i regi av 2id som hadde et meget gjennomført og morsomt opplegg som ble avsluttet med storstilt juletregang i hallen.

Å lage julemiddag til over 300 mennesker er jammen ikke verken billig eller enkelt, men under kyndig ledelse av Gunn Berit (husmor), gjorde kokkepersonalet vårt en flott jobb som vanlig og sørget for sprø svor og gode retter.

2st stod for avslutningsmøtet siste dag, og serverte et flott program med både julekor, solosang, historielesning og mer. En verdig og stemningsfull avslutning med andre ord.

IMG_1650

Selv om Kvs-livet for mange er helt fantastisk, er ikke alle dager like enkle. Sånn er livet, og sånn er ungdomstida. Det er alltid gode historier og triste historier. Det fine er at på Kvs har man mange rundt seg som kan dele gleden og smerten, både elever og ansatte.
Det er nettopp det som er så meningsfullt med å jobbe her.

IMG_1664Da er det fint å kunne sende elevene hjem med et tydelig vitnesbyrd fra Rektor Ståle: Julen for meg er Jesus, og navnet hans betyr frelser.
Vi trenger en frelser, og vi elsker å feire at han kom til jord, for etter det er alt forandret.

Vi på Kvs.no hilser deg med Galaterne 4.4-7:
Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.