På Studspes og Naturbruk har de idéutvikling og nyskapning på timeplanen! Gründercampen handler om å konkurrere om å finne opp de beste idéene og komme frem til nye løsninger. Bli med på Ungt entreprenørskaps konkurranse på KVS!

I samarbeid med Enova arrangerer Ungt Entreprenørskap hvert år en landsomfattende konkurranse på videregående skoler, der målet er å komme opp med nye ideer til fremtidsrelaterte nyvinninger og problemløsninger på utfordringer vi står ovenfor i verden i dag. Denne konkurransedagen kalles gründercamp og ble denne uka avholdt i våre nye lokaler her på Kvs.
Kvinesdal vgs og Lyngdal vgs var også til stede med sine lag, og etter å ha trukket dagens oppgaver satte de i gang med idemyldringen. Oppgavegiver dette året er Enova, og de to oppgavene handlet denne dagen om miljø og økonomi i forbindelse med transport og bolig.

Å finne opp noe helt nytt på en formiddag er nok ikke så lett, men på flere studieretninger på vg2 er nettopp dette en del av kompetansemålene i undervisningen, ogIMG_8215 de har jobbet med slike temaer over lengre tid.
Etter planleggingsfasen ble prosjektet fremført for juryen, som valgte ut 5 lag til dagens finale. Disse skulle så etter tur fremføre idéene sine foran hele forsamlingen. Etter finalefremføringen i et tettpakket lokale trakk dommerne seg tilbake for å avgjøre det hele.

Vinnerne ble lag 4 fra Kvs med Reidar, Solveig, Ulva og Oline! Idéen var mangesidig, og handlet om transport. Kort fortalt la de frem planer på en hybridmotor som var en krysning av tradisjonell bensinmotor og hydrogenbaserte-brenselsceller. Bensinen skulle inneholde 2-5% biomasse, som både er miljøvennlig og økonomisk, samt at det ikke er skadelig for motoren. I tillegg til dette skisserte gruppa opp mulighetene for utvinning av hydrogen via solceller på biltak, via dynamoer og i hjemmet. Dette vil føre i sin tur til større andel «kortreist» drivstoff og selvfølgelig betraktelig lavere forbruk av fossilt brensel og klimautslipp.

Gruppa går dermed videre til landsfinalen i Trondheim, der nye utfordringer og oppgaver skal løses. Vi gratulerer!
Det kan vel være verdt å nevne at de tre første plassene ble besatt av Kvs-elever? Vi ønsker vinnerne lykke til i Trondheim!