Kontakt oss


← Tilbake
Send oss en mail, brev eller ring oss om du lurer på noe. Vi er glade for å hjelpe deg.

Kristen Vidergående Skole Sør- Lyngdal

Adresse:
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Orgnr: 989 032 402

Telefon: 38 33 06 00
Epost: post@kvs-lyngdal.no

Vakttelefon (Tilsyn): 90 60 99 55

 

Ansatte skoleåret 2018-2019: (Alle epostadresser består av Epost-prefiks etterfulgt av @kvs-lyngdal.no)

Navn Epost-prefiks Beskrivelse
Abrahamsen, Vidar v.abrahamsen Undervisning spansk
Andersen, Anne Synnøve as.andersen Kontor, økonomi
Andersen, Ståle s.andersen Rektor, undervisning matematikk
Andreassen, Elin e.andreassen Gårdsansvarlig
Aunevik, Kjell k.aunevik Undervisning tilrettelagt
Aunevik, Trine t.aunevik Miljøterapeut
Austbø, Gunn Berit gb.austbo Husøkonom
Dahlstrøm, Kristin k.dahlstrom Undervisning matematikk
Damkås, Vibeke Gislefoss v.damkas Undervisning matematikk og naturfag
Eikeland, Tom Kåre tk.eikeland Gårdsarbeider
Eiken, Kjetil Johnsen k.eiken Undervisning naturbruk
Elgsæther, Ragnhild r.elgsether Kontorleder
Fjellstad, Beate b.fjellstad Undervisning idrettsfag
Fladstad, Ole o.fladstad Inspektør idrettsfag
Fredbo, Marianne m.fredbo Undervisning idrettsfag og psykologi
Fredriksen, Gunn Lina gl.fredriksen Bibliotekar, undervisning engelsk
Fredriksen, Irene i.fredriksen Kjøkkenleder
Gabrielsen, Sigbjørn s.gabrielsen Undervisning naturbruk
Galteland, Ole Georg og.galteland Undervisning idrettsfag og matematikk
Gysland, Vera Kathrine v.gysland Undervisning psykologi og tilrettelagt undervisning
Halvorsen, Teresie t.halvorsen Assistent
Hammerø, Ingeborg i.haugland Undervisning naturbruk
Hauan, Kristin k.hauan Assistent
Honnemyr, Frøydis Bruvik f.honnemyr Undervisning tilrettelagt
Iversen, Johnny j.iversen Undervisning idrettsfag, religion og kristendom
Karlsen, Martha Honnemyr m.karlsen Undervisning samf.fag og norsk
Kinn, Miriam m.kinn Undervisning naturbruk
Kinn, Trygve t.kinn Undervisning naturbruk
Kjetilstad, Bjarne b.kjetilstad Internatansvarlig
Kjøndal, Andreas a.kjondal Markedsføringsansvarlig, undervisning idrettsfag
Klev, Anne Kristin ak.klev Fagansvarlig stud.spes, undervisning norsk, historie og religion
Kleve, Anne Lene al.kleve Undervisning engelsk og norsk
Klokkhammer, Oddvar o.klokkhammer IKT driftsansvarlig
Lande, Martin m.lande Undervisning idrettsfag, ansvarlig for miljøarbeid
Leksbø, Endre e.leksbo Fagansvarlig idrettsfag
Lohne, Ida Synnøve is.lohne Undervisning matematikk
Låtveit, Christian c.latveit Undervisning engelsk og kristendom
Minde, Atle a.minde Rådgiver, undervisning IKT
Norum, Marianne Timenes m.norum Undervisning entreprenørskap og naturfag
Numme, Anders a.numme Undervisning kjemi, biologi og geografi
Numme, Nils Edvin ne.numme Undervisning idrettsfag, kristendom og politikk
Nygård, Jon j.nygard Inspektør naturbruk
Obrestad, Rosario r.obrestad Undervisning spansk
Olsen, Even Andrè Salmelid ea.olsen Undervisning kjemi og kristendom
Omestad, Arild a.omestad Undervisning naturbruk
Ougland, Torbjørn t.ougland Undervisning norsk og historie
Pedersen, Anders Martin am.pedersen Undervisning naturbruk
Roland, Torleif t.roland Undervisning økonomi og driftsledelse, naturbruk
Rydh, Vegard v.rydh Undervisning IKT
Rørvik, Karl Olav ko.rorvik Undervisning naturfag, biologi og samf.fag
Samuelsen, Elisabeth e.samuelsen Resepsjon
Samuelsen, Lasse l.samuelsen Undervisning matematikk
Sandal, Kåre k.sandal Vaktmester
Sindland, Helene h.sindland Undervisning matematikk, naturfag og norsk
Skjørestad, Atle a.skjorestad Undervisning naturbruk
Skretting, Barbro b.skretting Fagansvarlig naturbruk, undervisning hestefag
Slimestad, Wenche w.slimestad Sosiallærer
Thormodsæter, Gina ge.thormodseter Undervisning naturbruk
Tjelle, Olav o.tjelle Undervisning idrettsfag, historie og norsk
Tomren, Kristhild k.tomren Resepsjon
Torgersen, Anne-Monika am.torgersen Skolesekretær
Torgersen, Rolf Arne ra.torgersen Undervisning naturbruk
Undheim, Elsa Varhaug e.undheim Fagansvarlig tilrettelagt, undervisning spansk
van Lessen, Menno m.vanlessen Undervisning naturbruk
Vegge, Marit m.vegge Undervisning norsk og historie
"Savner tida på Kvs. Ble tatt så godt imot, fikk mange nye venner og lærte så mye. Kvs er verdens beste skole."
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
Tilsynsnummer 90 60 99 55
post@kvs-lyngdal.no