KVS Lyngdal

INFORMASJONS – OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I EN DIGITALISERT FREMTID

Den teknologiske utviklingen har skutt fart på alle områder de siste årene, og man kan knapt gjøre en eneste jobb uten å benytte seg av teknologi i form av mobil, pc og internett for å nevne noe. Kommunikasjon og nettverk vil aldri bli avlegs, og gir deg et fortrinn i en fremtid som blir mer og mer digitalisert. IKT er et VG2-år og kan velges fra alle VG1-linjer.

Dette lærer du:
Du får lære om bruker- og driftsstøtte. drift og vedlikehold og virksomhetsstøtte.
Se fagoversikt HER

Dette kan du gjøre etterpå:
Ta påbyggning til generell studiekompetanse og deretter studere på høgskole/ universitet
(Se mer om allmennfaglig påbygning HER)
Ta fagbrev ved å gå 2 år i lære
Ta forkurs til ingeniørstudiet
Bli driftsansvarlig for IKT bedrifter
Starte eget firma

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomhet, offentlige og private.

Sentrale arbeidsområder:
Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
Informasjonssikkerhet
Etikk og personvern
Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
service og brukerstøtte
Fordypninger i valgte verktøy/programområder

Slik er undervisningen:
Det meste av programfagundervisningen foregår i skolens datarom.
Du får spennende utfordringer gjennom å løse aktuelle og relevante oppgaver.

Du har fri tilgang til internett i fritiden i skolebygningene, og skolen er snart ferdige med full nettdekning på alle internater.
Og så har du jo alt det andre. Badeland, Johannes Åpenbar, treningsrom, haller osv!

"Jeg hadde noen fantastiske år på kvs. De har satt dype spor i livet mitt!"
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
faks 38 33 06 06
post@kvs-lyngdal.no
© 2017 KVS-Lyngdal AS (989 032 402), Agnefestveien 225, 4580 Lyngdal. Webdesign av Remi A. Netteland / mesor.no