LANDBRUK – HEST – SKOG/FRILUFTSLIV

Det jordnære og naturlige vil aldri bli umoderne. For få ting er mer inspirerende enn å få planter til å gro og dyr til å trives. Naturbruk er framtidas næring.

Dette lærer du:
En solid innføring i naturforvaltning, jord- og hagebruk, skogbruk og dyrestell (ku/sau/hest).
I tillegg får du generell studiekompetanse.

Se fagoversikt HER!

Dette kan du gjør etterpå:
Studere på høgskole/universitet og dermed bli hva du vil, eller ta fagutdanninger i:
– hestefag
– hovslagerfag
– landbruk og husdyrhold
– skogfag/ anleggsgartnerfag
– gartneri- og hagebruk.

Naturbruk vg1

På KVS kan du dyrke dine interesser enten de handler om jordbruk, hest, villmarksopplevelser eller husdyr. Vg1 naturbruk er et allsidig kurs hvor du opplever mange ulike situasjoner.

Programfag
Felles programfag, naturbasert aktivitet (5timer i uken) og naturbasert produksjon (12 timer i uken) er det som er spesielt for naturbruk. Det gir deg grunnleggende erfaringer, opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innenfor tradisjonelt jordbruk, skogbruk og husdyrhold. Men også nye næringer som turisme, hestehold, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper i skolens mange spennende ”klasserom” som åker og eng, skog og utmark, fjøs og stall, drivhus og verksted for å nevne noe.

Fellesfag
Fellesfagene har samme kompetansemål på alle videregående skoler. Fellesfagene kan avsluttes etter 2 år, eller bygges ut med kompetansemål fra studiespesialiserende utdanningsprogram. Ved å gjøre de rette valgene kan du oppnå både generell og spesiell studiekompetanse. Det vil si at du får de fagene du trenger for å komme inn på de fleste universitet og høyskoler. På Vg1 naturbruk betyr det minst 14 timer i uken med fellesfag:
·Norsk 2 t/u
·Engelsk 3t/u
·Matematikk – praktisk eller teoretisk 3t/u
·Naturfag 2t/u
·Kroppsøving 2t/u
·Kristendom 2t/u

dine nye minner 2

Valgmuligheter
Som naturbrukselev på KVS-Lyngdal er det en god del som alle har felles, men du har også flere valgmuligheter:
Skog og friluftsliv
Vi bruker skogen og utmarka. Passer for deg som er interessert i:
– Å være ute i naturen.
– Praktisk skogsarbeid, for eksempel hogst, tynning og vedproduksjon.
– Viltforvaltning, for eksempel rådyrjakt og rypejakt.
– Fiskeforvaltning, for eksempel prøvefiske og kultivering.
– Friluftsliv, for eksempel turer og utvikling av en utmarkseiendom.

Landbruk
Vi bruker gården aktivt i undervisningen.
– Du lærer om dyrking av ulike vekster i jord og hagebruk.
– Stell og fôring av forskjellige dyr.
– Praktisk vedlikehold og bruk av landbruksmaskiner.
– Det blir bedre tid til praktisk arbeid på åker og eng, i fjøs og drivhus.

IMG_5166

Hest
Skolen har egen stall, ridehall og utendørs bane.
– Her får du allsidig undervisning i stell og bruk av hest.
– Det blir ridning, kjøring og arbeid med hest.
– Stallarbeid.
– Teori om hestehold.
– Ridetimer med anerkjente instruktører.
Mer info om hestelinja vår!

Hva venter deg som naturbrukselev på KVS-Lyngdal?

  • Varierte dager i solskinn og regn.
  • Tidlige morgener i fjøset og seine kvelder rundt bålet.
  • Lærere med stort engasjement og god kunnskap i fagene.
  • Velutstyrte avdelinger; fjøs, verksted, undervisningsrom, jord, skog, utmark, maskiner og redskaper.
  • Et godt sosialt miljø på en kristen internatskole.

Veien videre, vg2
Etter Vg1 naturbruk kan du gå videre på alle Vg2 kurs innen naturbruk.
På KVS-Lyngdal kan du ta:
Vg2 Heste- og hovslagerfaget.
Vg2 Landbruk og Gartnerinæring m/fordypning landbruk (videreføring fra vg1) eller entreprenørskap (Se nedenfor*).
Vg2 IKT driftsfag.

* Entreprenørskap har utspring i den tidligere skog/utmark profilen. Endringene går i hovedsak på at det undervises/arbeides mer markedsrettet ved at elevene starter en bedrift, utfører oppdrag, tjener penger og  samtidig lærer mye. Vi har også flere fagturer for å kunne få nye impulser og finne spennende løsninger på tradisjonelle utfordringer i næringen. Grunnstammen er uforandret med utgangspunkt i skog/utmark.
Mer om entreprenørskapslinja!

Studiekompetanse
Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. Yrkeskompetanse får du ved å gå Vg3 landbruk  eller gå ut i lære i hestefaget eller hovslagerfaget. Ved å ta Vg3 naturforvaltning får du studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet. Der kan du studere hva som helst, bare du har de karakterene som trengs for å komme inn.
Elever som har gått naturbruk ved KVS-Lyngdal blir bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, driver hestesenter, gartnere, entreprenører og mye annet.
Vi tilbyr fordypning i for eksempel matte og biologi med tanke på å kunne oppnå realfagskompetanse.

Inntakskrav
For å bli tatt inn til VG1 Naturbruk, må du normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende.
I tillegg er det bra om du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Det er ingen krav om spesielle forkunnskaper, men du vil ha glede av alt du har vært borti av naturbruk tidligere!

"Fantastisk miljø og lærere som bryr seg. De viste meg Guds kjærlighet og jeg er evig takknemlig."
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
Tilsynsnummer 90 60 99 55
post@kvs-lyngdal.no