På grunn av utbygging og omveltninger her på skolen har vi vær nødt til å forandre litt på plasseringen av enkelte rom, blant annet styrkerommet. I kjelleren under gymsalen (som skal bli administrasjon) skal det lages garderober og liknende, så spinning- og styrkerommene måtte nå flyttes. Både spinning og styrketilbudet her på skolen er veldig populære tilbud, så Idrettseksjonen med Endre Leksbø i spissen har gjort en viktig jobb med å omlokalisere disse. Plasseringen er bare midlertidig; vårt endelige styrkerom skal ligge i første etasje i det nye internatet ved hallen. Spinningsyklene er nå plassert på tribunetoppen i hallen (noe som funker veldig bra), og styrkerommet er plassert i hall 3 i drivhuset. De elevene vi har pratet med er meget fornøyde, og vi har allerede kunnet se et lite oppsving i treningsaktiviteten her på Kvs.