Misjonsprosjektet på KVS har lange tradisjoner, og de siste årene har elever og lærere samlet inn mange milioner kroner til ulike prosjekter. Hver vår går neste års 3.klassinger inn i en prosess der det velges ut et nytt prosjekt for det kommende året. Vilde Eidem, leder for årets misjonsprosjekt, har sendt oss info om prosjektet og styrets mål for skoleåret! Sjekk det ut og vær med oss på dette!

Årets Misjonsprosjekt for KVS-Lyngdal:
Link Child Foundation
Om prosjektet:
Vi i 3. klasse på KVS-Lyngdal har valgt ut Link Child Foundation (LCF) til vårt misjonsprosjekt fordi vi ser behovene de trenger fra oss.
I tillegg ønsker vi å rette fokuset bort fra oss selv og utenfor «KVS-bobla». Det er viktig for oss at motivasjonen skal ligge i det å hjelpe andre som ikke har fått de samme mulighetene som oss. Vi ønsker å få hele skolen med på å engasjere seg i prosjektet, og om alle «girer» seg vet vi at det vil være mulig å nå målet vi har satt!
Målet for misjonsprosjektet i år er å samle inn nok penger slik at LCF kan få muligheten, og råd til å bygge en gårdbarnehage og helsesenter i den fattige slummen Namakwekwe i Mbale i Uganda.
Beløpet er på 1 000 000NOK (En million kroner)!

Vårt slagord for prosjektet er:

«Ingen kan hjelpe alle,
Men alle kan hjelpe noen.
Sammen kan vi hjelpe mange!»

Hva er Link Child Foundation?:
Link Child Foundation driver utviklingsarbeid sammen med lokale partnere i Mbale, Uganda. LCF gir barn mulighet til en trygg oppvekst, og deres foreldre mulighet til sparing og små lån via mikrofinans. Alle pengene som kommer inn går uavkortet til prosjektet og ikke til administrasjon i Norge. De fokuserer på bærekraftig hjelpearbeid, som vil si at målet i fremtiden er å gjøre arbeidet i stand til å drive seg selv, uavhengig av støttemidler.

Dagsenter for barn:
Link Child Foundation åpnet sommeren 2013 et dagsenter i Namakwekwe-slummen i Mbale, Uganda. Senteret har per i dag 15 barn og fire ansatte. Dette tilbudet gir familier mulighet til å ha barna i trygge omgivelser, mens foreldre kan jobbe. Senteret er åpent mandag til fredag fra 8-17.30.
I barnehagen får ungene undervisning, mat og gode muligheter til fysisk og sosial utvikling. Alternativet er for mange av barna å klare seg på egenhånd mens foreldrene jobber, eventuelt tilbringe lange dager på mor eller fars arbeidsplass. Disse to alternativene er både utrygge og hemmer barnets utvikling. Barn har behov for fysisk utfoldelse, voksenkontakt og trygge rammer.
LCF er som tidligere nevnt et relativt ny oppstartet arbeid, men initiativtakerne har erfaringer fra tidligere arbeid og driver arbeidet sammen med lokale beboere.
Gårdsbarnehagen de ønsker å starte vil i tillegg til å fungere som barnehage, også fungere som matforsyning, så barna kan få næringsrik og god mat, og opplæringssted for gårds- og jordbruk.
Vi gleder oss til å høre om arbeidet og menneskene som får en sjanse gjennom Link Child Foundation!

n-misjonslop-kvs-1-fotoKVS-990x557Mer info om LCF finner du på hjemmesiden:
www.linkchildfoundation.org
16. oktober 2014: Aksjonsdag- Elevene får fri fra skolen til å bruke denne dagen på å tjene penger til prosjektet. F.eks. ved å arbeide for naboen, storrengjøring hjemme, barnevakt, selge vafler, holde konsert eller spørre besteforeldre om de trenger hjelp til noe. Ta gjerne kontakt med skolen eller på tlfnr under om du har en jobb eller to!
Mai 2015: Misjonsløp – her skaffer elevene selv sponsorer (lurt å være ute i god tid) og kler seg gjerne ut i kostymer eller finner andre kreative måter for å skaffe sponsorer.
Ellers i år skal vi ha massasjekvelder, flaskeinnsamling, varetelling, idrettsdag og håper å få til mye mer. Vi er veldig åpne for innspill!
Overskuddet fra Johannes Åpenbar gjennom skoleåret går også til misjonsprosjektet.

Vi håper dere er engasjerte og «gira»!
– Da kan vi hjelpe mange!

Vil du gi en gave – kontonummer: 2801.12.11587
Spørsmål eller idéer? Kontaktperson: Vilde Eidem (tlf. 45874007)

Årets misjonsprosjektstyre