Priser skoleåret 2018/2019

 

1. Stipend
Borteboere vil få stipend fra Statens Lånekasse. Du kan lese mer om det på www.lanekassen.no , og der finner du også en støttekalkulator for å beregne hvor mye penger du kan få.

2. Innmeldingsavgift

Denne betales ved opptak til skolen. Denne er på kroner 1000,- og inngår som en del av skolepengene.

3. Kost og losji (Skoleåret er på 10 mnd).

Internat

Pris pr mnd

A/B internat – dobbeltrom

4 750,-

A/B internat – enkeltrom

5 350,-

D – leilighet, 1.etg.

5 710,-

D – leilighet, 2.etg. m/hems.

5 860,-

C – leilighet, m/hems.

6 030,-

E og F leilighet

5 860,-

G internat – dobbeltrom

5 480,-

G internat – dublett

5 860,-

G internat – enkeltrom

5 960,-

Tillegg glutenfri meny og andre tilpassede menyer

1000,-


4. Skolepenger

Skolepenger for alle linjer er kr 17.300,- pr år.  Dette utgjør 1.630,- pr mnd i 10 måneder.
( kr 1000,- betales i innmeldingsavgift)


5. Læremidler

Videregående har gratis læremidler. Det vil skje ved at du får lånt bøker av skolen.
Vi tilbyr alle elever på vg1 å leie en bærbar pc. Pc-en er subsidiert av skolen, og leien pr år er til enhver tid lik gjeldende minstesats for utstyrsstipend (ca kr 1000,- pr år).
PC’en tilfaller eleven etter 3 år. Slutter man før 3 år er gått, kan PC’en kjøpes ut etter nærmere spesifiserte satser.
Alle har rett på utstyrsstipend, men må søke om det på lanekassen.no.


6. Stallplass for de som har med egen hest

 Stall og fôr *

Pris pr mnd

Ensilasje og strø hest

2000,-

Høy og strø hest

2300,-

Ensilasje og strø ponni

1700,-

Høy og strø ponni

1900,-

Ekstra stalleie i ferier (for fôring og lufting)

120,- pr. døgn

*) Dette inkluderer stallplass, luftegård, tilgang til ridebane og ridehall og parasittprøver 2 ganger i året. Evt. medisin må eieren selv koste.

I tillegg kommer utgifter til hovslager og veterinær, som faktureres etter forbruk.

 

 

Kan jeg få stipend?
Elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, har rett til stipend og lån.

På Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter. Du finner også en «Søttekalkulator» som regner ut hvor mye stipend du har rett på, du kan sende inn en søknad om stipend og lån, og du kan bruke tjenesten «Nettsvar» for finne ut hvor mye penger du har fått med mer.

Noe du lurer på? Ta kontakt med rådgiver på skolen du går på nå, eller kontakt Atle Minde som er rådgiver på KVS-Lyngdal. Han hjelper deg!
Send en e-post til a.minde@kvs-lyngdal.no.

 

Har jeg rett på bostipend?

For å ha rett på bostipend må du være borteboer. Du kan altså ikke bo sammen med (noen av) foreldrene dine i undervisningsåret og motta bostipend.

I tillegg må ett av kriteriene nedenfor være oppfylt:

 • Det må være mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole (korteste vei).
  Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend.
 • Reisetiden må være tre timer tur-retur eller mer.
  Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend.
  Med reisetid menes all tid du bruker for å komme deg fra hjemmet til skolen, og hjem igjen, med offentlig transport. Hvis det ikke går offentlig transport, eller du må gå for å komme til et sted hvor det går offentlig transport, skal du regne 15 minutter pr kilometer i gåtid. Denne tiden skal altså regnes med i reisetiden.
  Evt. ventetid frem til skolen begynner om morgen og etter skolen er ferdig på ettermiddagen skal også regnes med som reisetid.
  På KVS Lyngdal starter første time kl 07.45 og siste time er ferdig 14.55.Er det mindre enn 4 mil hver vei til skolen (korteste vei), og du er usikker på om du har rett til bostipend, må du sjekke bussruter, og finne ut om du oppfyller kravet om 3 timers reisetid tur-retur.
  Mener du at du har krav på bostipend ut fra dine vurderinger om reisetid, skal du krysse av for at det er over tre timer reisetid når du søker om stipend.
  Skolen vil bekrefte overfor Lånekassen dersom du har rett på bostipend på grunn av reisetid. I enkelte tilfeller vil skolen ha behov for at du dokumenterer reisetiden.Bostipendet for skoleåret 2016-2017 er på kr 4.261,- pr.mnd. (10 måneder). Bostipendet er ikke behovsprøvd og utbetales til alle som har rett på det, uavhengig av foreldreøkonomi.

Nyttige linker:

"Jeg har både vært elev og miljøarbeider på Kvs. For en fantastisk skole."
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
Tilsynsnummer 90 60 99 55
post@kvs-lyngdal.no