Bli en del av KVS-teamet!
vår

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag ca 310 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag, studiespesialisering og IKT-Servicefaget. Ca. 220 elever bor på skolens internat. Skolen kjennetegnes av stor elevengasjement og et personal som ofte går ei ekstra mil med elevene.

KVS-Lyngdal er i en spennende utvikling og har gode undervisningsfasiliteter.

Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og som liker å arbeide i team.

 

UNDERVISNINGSSTILLINGER

Vi har for kommende skoleår ledige undervisningsstillinger innenfor fagområdene naturbruk og spansk.

  • Naturbruk: inntil 100% vikarstilling innenfor programfagene i naturbruk. Undervisningskompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene agronomi, husdyr-, planteproduksjon eller skogbruk.
  • Spansk 45%, mulighet for inntil 100 % stilling i kombinasjon med andre undervisningsfag/andre oppgaver.


De som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument, ta del i sosialpedagogiske oppgaver og aktivt kunne fremme skolens målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).

Før ansettelse må politiattest fremlegges.
Skolen er tilsluttet Statens Pensjonskasse og har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad og CV sendes pr e-post til post@kvs-lyngdal.no

Kontaktperson: Ole Fladstad tlf. 91810218 / e-post: o.fladstad@kvs-lyngdal.no

 Søknadsfrist: Snarest

"Fantastisk miljø og lærere som bryr seg. De viste meg Guds kjærlighet og jeg er evig takknemlig."
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
Tilsynsnummer 90 60 99 55
post@kvs-lyngdal.no