KVS Lyngdal

Kan jeg få stipend?
Elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, har rett til stipend og lån.

På Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter. Du finner også en «Søttekalkulator» som regner ut hvor mye stipend du har rett på, du kan sende inn en søknad om stipend og lån, og du kan bruke tjenesten «Nettsvar» for finne ut hvor mye penger du har fått med mer.

Noe du lurer på? Ta kontakt med rådgiver på skolen du går på nå, eller kontakt Atle Minde som er rådgiver på KVS-Lyngdal. Han hjelper deg!
Send en e-post til a.minde@kvs-lyngdal.no.

 

Har jeg rett på bostipend?

For å ha rett på bostipend må du være borteboer. Du kan altså ikke bo sammen med (noen av) foreldrene dine i undervisningsåret og motta bostipend.

I tillegg må ett av kriteriene nedenfor være oppfylt:

 • Det må være mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole (korteste vei).
  Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend.
 • Reisetiden må være tre timer tur-retur eller mer.
  Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend.
  Med reisetid menes all tid du bruker for å komme deg fra hjemmet til skolen, og hjem igjen, med offentlig transport. Hvis det ikke går offentlig transport, eller du må gå for å komme til et sted hvor det går offentlig transport, skal du regne 15 minutter pr kilometer i gåtid. Denne tiden skal altså regnes med i reisetiden.
  Evt. ventetid frem til skolen begynner om morgen og etter skolen er ferdig på ettermiddagen skal også regnes med som reisetid.
  På KVS Lyngdal starter første time kl 07.45 og siste time er ferdig 14.55.Er det mindre enn 4 mil hver vei til skolen (korteste vei), og du er usikker på om du har rett til bostipend, må du sjekke bussruter, og finne ut om du oppfyller kravet om 3 timers reisetid tur-retur.
  Mener du at du har krav på bostipend ut fra dine vurderinger om reisetid, skal du krysse av for at det er over tre timer reisetid når du søker om stipend.
  Skolen vil bekrefte overfor Lånekassen dersom du har rett på bostipend på grunn av reisetid. I enkelte tilfeller vil skolen ha behov for at du dokumenterer reisetiden.

  Bostipendet for skoleåret 2016-2017 er på kr 4.261,- pr.mnd. (10 måneder). Bostipendet er ikke behovsprøvd og utbetales til alle som har rett på det, uavhengig av foreldreøkonomi.

Nyttige linker:

"Jeg savner ofte Kvs. Miljøet, samholdet, folka. Beste skolen!"
Kristen Videregående Skole Sør – Lyngdal
Agnefestveien 225
4580 Lyngdal

Telefon 38 33 06 00
faks 38 33 06 06
post@kvs-lyngdal.no
© 2017 KVS-Lyngdal AS (989 032 402), Agnefestveien 225, 4580 Lyngdal. Webdesign av Remi A. Netteland / mesor.no