Følg lenken under for å lese informasjonsskrivet om undersøkelsen

 

Ungdata 2014 – Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata – undersøkelsen