Hjertelig velkommen til foreldre- og familiedag på KVS-Lyngdal lørdag 22. september!

Foreldredagen er lagt inn som obligatorisk skoledag for elevene. Det vil blant annet bli elevsamtaler med kontaktlærer denne dagen. Det er veldig fint om dere som foreldre kan være med på denne samtalen.

På foreldredagen nå i september blir det klassemøter for alle klasser på vg1 og vg2.

I løpet av dagen blir det en felles samling i KVS-hallen med informasjon om skolen og misjonsprosjektet og en andakt. Misjonsprosjektet vil ha en del aktiviteter denne dagen for å få inn penger til prosjektet sitt, så fint om dere har med noe kontanter.

Rammene for dagen er at vi har frokost fra  kl 08.00, og starter opp med elevsamtaler fra kl 08.30. Det vil foregå undervisning på formiddagen, og du er velkommen til å stikke innom.

Program for dagen:

08.00 – 09.00 Frokost for elever og foresatte som ønsker det
08.30 – Elevsamtaler med kontaktlærer utover hele dagen
09.00 – 10.45 Presentasjon av undervisningsopplegg
11.00 – 12.30 Enkel lunsj i matsalen
11.00  Klassesamlinger  vg1
12.00  Klassesamlinger vg2
13.00  Fellessamling i KVS-hallen
14.30 -15.30 Middag i matsalen

Maten er gratis for alle denne dagen, også for hjemmeboere m/foreldre og søsken.

Fellesprogrammet er slutt litt etter kl. 14, men det kan bli elevsamtaler etter dette.

Med hensyn til overnatting så har vi ikke noen gjesterom i år, men dere kan eventuelt ligge på elevrommet. Ønsker du hjelp til å ordne med overnatting kan du gjerne ta kontakt med skolen. Ellers kan dere også kontakte Rosfjord Strandhotell, tlf 38 34 01 00.

Vi håper på at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal!

Vi ber om at alle som har tenkt å komme, melder seg på ved å sende mail til post@kvs-lyngdal.no eller ved å ringe 38 33 06 00, senest onsdag 19. september.
Tid og sted for elevsamtale med kontaktlærer vil bli lagt ut på Fronter et par dager før foreldredagen.

Du/dere er hjertelig velkommen!