ProfilHest

Vi vil at du som elev hos oss skal oppleve glede og mestring med hest og vokse som menneske. Våre fasiliteter og rammer gir alle muligheter for å lykkes, og som elev er du medansvarlig for å bevare vårt gode skole- og stallmiljø.

Hos oss er du velkommen uansett hvilken gren du foretrekker, og alle hestetyper og raser er velkommen. På hestelinja gir vi deg opplæring i trygg og allsidig bruk av hest. Hovedvekten ligger på ridning og kjøring, og du får trene deg på longering, mønstring, tømmekjøring og mye mer. De som ønsker det får prøve seg på feltritt. Og vi gir deg et bredt teoretisk grunnlag for å søke deg videre som lærling i hestefaget eller som hovslager. Emner som fôring, sykdomslære og treningslære er eksempler på hva du har i teori.

På VG1 er noe undervisning felles uavhengig av hvilken profil du velger, for eksempler friluftsliv, traktorkjøring og plantekunnskap.

Skolehestene

Vi har godt utdannede skolehester av ulike typer. I rideundervisning deles elevene i mindre grupper og vi kan garantere at du vil utvikle deg enten du er konkurranserytter eller nybegynner.

Ridning

Elevene våre har ulike ambisjoner. Vi er opptatt av å hjelpe deg å nå dine mål.

Lærerne på hestelinja er selv aktive ryttere. Av kompetanse kan nevnes fagbrev i hestefaget, ridelærerutdanning trinn 2, trener 1 fra Norges Rytterforbund og kjørelærer 1.

Det er muligheter for å delta på treninger og helgekurs utenom skoletida for de som har egen hest eller er hestepasser for skolehest. Den lokale rideklubben arrangerer sprang- og dressurstevner på skolens anlegg.

Mulighetene

Vi ønsker å gi deg innblikk i hvilke muligheter som finnes dersom du ønsker deg et yrke med hest. Derfor har vi utflukter til staller og bedrifter, fra rideskole og travstall, til hesteklinikk og hestutstyrsbutikk. På VG2 heste- og dyrefaget har du fem uker utplassering i bedrift, hvor du i tillegg til nyttig erfaring gis mulighet til å knytte kontakter med tanke på lærekontrakt.

Mange ønsker seg en videre utdanning på høyskole eller universitet, og det har du alle muligheter til dersom du istedenfor, eller etter lærlingeløp, velger VG3 naturforvaltning hos oss.

Praksis i KVS-stallen

Som elev på hestelinja går du stallvakter sammen med medelever. Her får du lærerik praksis gjennom deltakelse i drifta av vår topp moderne stall, hvor vi har både tradisjonell oppstalling og en flott utegangsstall for skolehestene. Du får dermed innblikk i ulike driftsformer.

Søknadsskjema for stallplass

Våre fasiliteter

  • 27 bokser på 3×3 meter, to vaskespilt og egen skoavdeling.
  • Stor flott utegangsstall med plass til ca 10 hester.
  • 20×60m ridehall og stor utebane.
  • Ute hele dagen i store paddocker med frostsikre vannkar og tilgang på grovfor.
  • Turmuligheter.


Våre samarbeidspartnere

Vi har god tilgang på høy fagkompetanse i distriktet. På KVS har vi god dyrevelferd i fokus, og samarbeider blant annet med:

  • Hestetannlege vetBerven
  • Hesteveterinær Jan Olav Berget
  • Dyrekiropraktor Stein Ibanez
  • Hovslagere med fagbrev