Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Aksjonsdag på KVS-Lyngdal

AKSJONSDAG FOR ELEVER VED KVS-LYNGDAL
Torsdag 9. november 2023

Denne dagen ønsker skolen å legge til rette for at alle elever ved KVS-Lyngdal kan gi et dagsverk til inntekt for elevenes bistands- og misjonsprosjekt.

Som skole er det viktig for oss å legge til rette for, og å hjelpe elevene våre til å hjelpe andre! 

 

 

For skoleåret 2023-2024 har elevene valgt å gi pengene til Sennepsfrøskolen på Madagaskar. Vi arbeider blant annet for at ungdommer på Madagaskar skal få mulighet til å ta yrkesutdanning innen ikt, industriell søm og naturbruk.

 

Minstebeløpet dette skoleåret er kr. 600,- pr. elev. 

 

Arbeidsgivere eller elev kan vippse beløpet til 534688  eller sette det inn på bankkonto 2801 12 11587

Merk betalingen med elevens navn. Beløpet må være betalt innen 20. november.

 

 

De elever som ikke ønsker å være med på aksjonsdagen kan få velge å ha skole den dagen. Dersom du ønsker å ha "vanlig" skole må eleven gi beskjed til resepsjonen eller kontaktlærer innen mandag 6. november. 

Dersom eleven ikke gir beskjed innen denne fristen og ikke det blir betalt inn minstebeløpet til misjonsprosjektet så blir det fravær denne dagen.

 

 

Hilsen

 

Lea Severine Dybvik                                                                   Ståle Andersen

Leder i styret for misjonsprosjektet 23/24                              rektor