Ledig stilling

Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere som kan føre vår visjon videre! Sjekk her om det er noen stillinger ledige for tiden!

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag cirka 380 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag og studiespesialisering. Omtrent 290 elever bor på skolens internat. Skolen kjennetegnes av stort elevengasjement og et personal som strekker seg langt for å gi elevene en god hverdag på skole og i fritid.

KVS Drift AS er et selskap eid av Indremisjonsforbundet, som har til formål å være en støtte til skolevirksomheten ved KVS-Lyngdal. Selskapet drifter skolens bygningsmasse og infrastruktur, gårdsdriften og har en omfattende sommerutleie i tett samarbeid med Lyngdal Bibelcamp.
Skolens servicepersonale er i hovedsak ansatt i KVS Drift AS.

Skolen er i en spennende utvikling og har gode fasiliteter.

Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og som liker å arbeide i team.

Ledige undervisningsstillinger (vikariater)


Vi har behov for medarbeidere i vikariater ut skoleåret 2021/2022 innenfor fagområdene:

 • Fysikk 1 (programfag på studieforberedende utdanningsprogram) 28%
 • Matematikk (programfag på studieforberedende utdanningsprogram) 28%


Fra 1. mars og ut skoleåret 21/22 har vi ledig vikariat innen fagområdene:

 • Hverdagslivstrening / spesialundervisning (utdanningsprogram naturbruk) 45%
 • Kroppsøving (fellesfag) 9%

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges. KVS Lyngdal AS har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Ved spørsmål til stillingene, kontakt Ole Fladstad på tlf 918 10 218 eller på mail o.fladstad@kvs-lyngdal.no

 

Søknadsfrist: 03.01.2022

Vikariat - lærer i hestefag

KVS Lyngdal AS søker etter vikar med utdanningskompetanse i følgende fag:

 • Stalldrift
 • Drift og entreprenørskap
 • Dyrelære og aktivitet


Vi ser etter deg som har utdanningskompetanse innenfor ovenfornevnte fagområder. Vikariatet er på inntil 40%.

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges. KVS Lyngdal AS har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Vikariatet varer fra 01.01.2022 til 31.05.2022.

Ved spørsmål til vikariatet, kontakt Jon Nygård (tlf. 47 26 53 88 / e-post j.nygard@kvs-lyngdal.no)

 

Søknadsfrist: snarest   

 

 

Tilkallingsvikarer – kjøkken og renhold

KVS Drift AS søker etter tilkallingsvikarer til arbeid som:

 • Kokk
 • Renholder

Vi ser etter deg som har fagbrev og/eller erfaring, og som vi på kort varsel kan kontakte ved kortvarige og lengre vikarbehov. 

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges. KVS Drift AS har tariffavtale med Delta.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no


Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om arbeidet. Kontaktperson er Gunn Berit Austbø tlf. 913 51358 eller e-post gb.austbo@kvs-lyngdal.no.

 

Søknadsfrist: snarest   

 

Tilkallingsvikarer i ulike fag:

 • Naturbaserte fag
 • Landbruksfag
 • Fellesfag (Norsk, Matematikk og Språkfag)
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Idrettsfag

Ønsker du å stå på vår liste over tilkallingsvikarer og har kompetanse til å undervise i noen av disse fagene, kan du sende inn en åpen søknad.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. Kontaktpersoner er Jon Nygård (tlf. 47 26 53 88 / e-post j.nygard@kvs-lyngdal.no) eller Ole Fladstad (tlf. 91 81 02 18 / e-post o.fladstad@kvs-lyngdal.no)

 

Søknadsfrist: Fortløpende