Velkommen tilforeldredag

Vi på KVS-Lyngdal har den glede å ønske:

Velkommen til foreldre- og familiedag lørdag 4. februar 2023

Foreldredagen er lagt inn som obligatorisk skoledag for elevene.

Det er på denne andre foreldredagen i skoleåret fokus på fagsamtaler. Foreldre til elever på vg1 og vg2 kan bestille samtale med ulike faglærere ved påmelding. Det blir ikke satt opp obligatoriske samtaler med kontaktlærer denne gangen. Det må i så fall også bestilles.

Maten er gratis for alle denne dagen, også for hjemmeboere m/foreldre og søsken.

Misjonsprosjektet har forskjellige aktiviteter man kan være med på, og samtidig støtte prosjektet. Husk småpenger eller Vipps!

Vi oppfordrer også til å besøke KVS UB-messe med mulighet til å se og få kjøpe innovative produkter.


Vi håper at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal! 

Ønsker du å komme til foreldredagen uten å ha samtaler, trenger du ikke å melde deg på.


Du/dere er hjertelig velkomne!

 

Med hilsen
for alle ansatte på KVS-Lyngdal,


Ståle Andersen
rektor


Program for dagen 

Elevene har undervisning de to første øktene (07.45 - 10.55)
Fagsamtalene starter kl. 09.00 og foregår parallelt med undervisningen.

09.00-13.00

Fagsamtaler vg1 og vg2

10.00 – 10.55

Informasjonsmøte om programfagsvalg for foreldre og elever på vg1 studiespesialisering v/rådgiver m.fl.
Sted: KVS-hallen

10.45 - 12.45

Kafé v/Misjonsprosjektet i vrimlehallen

10.55 - 12.45 

Fleksimåltid i matsalen 

11.30 - 12.15

Møte mellom foreldre på vg2 i KVS-hallen

11.00 - 12.30 

KVS UB-messe i Eden

12.00 

Hesteshow i ridehallen

13.00 

Fellessamling i KVS-hallen for elever og foreldre