Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Hva venter deg som idrettselev

  • Praktisk erfaring med og opplæring i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv.
  • God variasjon mellom praktiske og teoretiske fag.
  • Veldig gode treningsfasiliteter rundt deg.
  • Flotte friluftslivsturer i nærområdet og på høyfjellet.
  • Deltakelse i turneringer.
  • God variasjon mellom praktiske og teoretiske fag.
  • Engasjerte lærere på en oppdatert skole.
  • Et godt sosialt miljø på en kristen skole.