Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

ProfilVolleyball

På KVS Lyngdal har vi gode muligheter for deg som ønsker å spille volleyball, enten du vil videreutvikle ferdigheter og spille for gøy eller satse med toppidrettsstatus. Vi har nemlig tilbud om både breddeidrett og toppidrett.

På volleybal er du velkommen uavhengig av treningsbakgrunn, men du bør være motivert for å trene og ha ønske om å forbedre deg som volleyballspiller. De fleste elevene på volleyball går på toppidrett, men dersom du ikke ønsker å spille i klubb eller satse er det mulig å velge bredde volleyball

Undervisningen

I fordypning volleyball disponerer vi 3 økter à 90 minutter i uka. I gjennomsnitt bruker vi 2 økter til å utvikle volleyballferdigheter og 1 økt går til basistrening og motorikk. På høsten starter vi med 3-4 uker med ballsidighet. Her er ballforståelse og mye balltouch i fokus. Deretter går vi metodisk igjennom alle de seks fasene i volleyball: serve-mottak-opplegg-angrep-blokk-forsvar. Etter egentreningsperioden skal breddeidrettsgjengen gjennomføre et fire ukers emnekurs i badminton, mens toppidrettselevene fordyper seg i en av de seks fasene, statistikk eller taktikk. Skal du gå toppidrett volleyball stiller vi krav om at du må spille i en klubb. Per dags dato har Farsund idrettslag 2.divisjonslag for herrer, og Lister har damelag i 3.divisjon.

Egentreningsperioden

Dette er en 5-6-ukers periode satt av til individuelt planlagt og styrt trening der målet er å forbedre seg i volleyballferdigheter og basistrening. De legger i disse ukene opp trening selv og målet med perioden er at de skal lære å trene seg selv og evaluere egen trening. Valg av spesialisering diskuteres med faglærer.

Lærer

Nils Edvin Numme er fra Farsund, er gift og har to barn. Han har spilt volleyball i 20 år og har 37 landskamper i volleyball, to Norgesmesterskap for Førde og proffspill i utlandet bak seg. Han har trener 3-utdanning og holder selv trenerkurs for minitrenere og ungdomstrenere. For tiden er han også assisterende juniorlandslagstrener!

Søke

Tilleggspoeng

På Fotball Toppidrett kan elever få 0,7 tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige prestasjoner. Eleven må søke skolens ordinære inntak og sende inn dokumentasjon fra krets eller forbund. For å få tilleggspoeng må dette minimum være oppfylt:

  • skolen må tilby undervisning i idretten
  • eleven må utmerke seg på regionalt nivå eller høgare i sin idrett (dokumentert av krets eller forbund)

Søknadsfrist er 1.mars, og du søker på Vigo.no. Ønsker du å få vite mer eller besøke oss er det bare å si ifra! Du kan overnatte og spise her gratis om du vil sjekke ut skolen. Velkommen til oss!

Nils Edvin ne.numme@kvs-lyngdal.no