ProfilLandbruk

Drømmer du om å jobbe på gård, følge årstidenes rytme, arbeide med maskiner og dyr, bruke kroppen i en variert hverdag? Eller er du bare interessert i en spennende og praktisk måte å ta studiekompetanse på? Da passer profilen Landbruk for deg! Profilen omfatter 12 timer i uka, og det meste av undervisninga foregår nettopp på gården.

Temaene

Du vil møte mange og varierte temaer: Husdyrstell (sau/ku/høns), friluftsliv i skog/fjell/sjø, kart og kompass, traktorkjøring, videreforedling (slakt, partering og tilberedning) osv. Du får selvfølgelig arbeide sammen med teamet vårt i våronn og høstonn, med traktorkjøring, potetopptaking og annet moro. Sammen produserer og leverer vi mat!

Praksis i husdyravdelingene

Som elev på Landbrukslinja har du noen fjøsvakter i løpet av skoleåret. Disse har du sammen med medelever og en leder i mindre grupper. Dette skjer før og etter normal skoletid, og er en del av undervisningen i programfaga. Her får du verdifull arbeidserfaring med blant annet melkeproduksjon, eggproduksjon, stell av dyr, lamming, kalving og mye mer.

I VG2 bygger man videre på VG1-opplæringa, blir mer selvstendig i arbeidet og får mer innsikt i gårdsdrift og matproduksjon.

I VG3 kan man enten gå videre på Vg3 Landbruk og få tittelen Agronom, eller gå Vg3 Naturforvaltning og ta studiekompetanse. Dersom du velger å gå Landbruk kan du også ta Påbygg etterpå og få studiekompetanse.

Veien videre

Du vil få et godt utgangspunkt til å ta over gård eller bli landbruksavløser og liknende. Med studiekompetanse har du mulighetene åpne til å studere videre på universitet og høyskole.