Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Hva venter deg somNaturbrukselev?

  • Varierte dager i solskinn og regn.
  • Tidlige morgener i fjøset og seine kvelder rundt bålet.
  • Lærere med stort engasjement og god kunnskap i fagene.
  • Velutstyrte avdelinger; fjøs, verksted, undervisningsrom, jord, skog, utmark, maskiner og redskaper.
  • Et godt sosialt miljø på en kristen internatskole.