Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

ProfilSkog og entreprenør

Liker du å være i aktiv i naturen? Er du interessert i og lyst å lære om hogst og skogsdrift? Kunne du tenke deg å gjøre dette i skoletida? Da er profil Skog og entreprenør noe for deg.
Profilen omfatter 12 timer i uka. Vi har tilpasset profilen til deg som lengter etter mer tid i praktisk arbeid utendørs, med motorsag og traktor. For mange er dette en spennende måte å få studiekompetanse på.

Dette lærer du

Profilen preges av at du lærer å forvalte skogens ressurser, og mye av tiden brukes på å utføre praktiske oppdrag i skogen og få en forståelse av å drive næring i skog og utmark.

Skoledagene vil være praktiske og varierte, og som elev på profilen Skog og entreprenør kan du forvente alt fra å utføre arbeidsoppgaver slik som felling, kvisting og kapping av trær samt vedproduksjon. Traktoren brukes aktivt på profilen og du får prøve blant annet tømmerhenger, vinsj og vedkløyver. På skog og entreprenør vil du også lære om friluftsliv, jakt og fiske.

Skogens flora og kulturlandskapet er basis for mye av opplæringen i planters grunnleggende behov og stell.

Læreplanen inneholder også mål for opplæring i fôring og stell av produksjonsdyr, som på profilen Skog og entreprenør vil være sau og høns.  

I vg2 videreføres denne profilen til Entreprenørskap Skog, og da får du mulighet til å starte din egen bedrift sammen med dine klassekamerater. Der bruker du det du har lært i vg1, for eksempel skogsdrift eller andre ting dere er dyktige på, og tjener penger på dette i skoletida.

Veien videre

I Vg3 kan du velge om du vil gå videre på Naturforvaltning og få studiekompetanse eller Landbruk og bli agronom. Du kan også gå begge og både få agronomtittel og ta studiekompetanse som et 4.år.

Tar du studiekompetanse kan du gå videre på universitet og høyskole, og da har du mange valgmuligheter. Blir du agronom vil du ha et ypperlig utgangspunkt for å jobbe i landbruket, ta over gård og liknende. Entreprenørskap gir deg en spennende og unik erfaring med å drive din egen bedrift og tjene egne penger.