ProfilSkog og friluftsliv

Liker du å jakte, fiske og ferdes i naturen? Er du interessert i hogst og skogsdrift? Kunne du tenke deg å gjøre dette i skoletida? Da er profil Skog/Friluftsliv noe for deg.
Profilen omfatter 12 timer i uka. Vi har tilpasset profilen til deg som lengter etter mer tid i skog og friluft, på telttur, med børse eller med motorsag. For mange er dette en spennende måte å få studiekompetanse på.

Temaene

Skogsdrift, vedproduksjon, rypejakt i fjellet, videreforedling (slakt, partering, tilberedning), friluftsliv sjø/skog/fjell, Kart og kompass, garnfiske, teambuilding osv

I vg2 videreføres denne profilen til Entreprenørskap, og da får du mulighet til å starte din egen bedrift sammen med dine klassekamerater. Der bruker du det du har lært i vg1, for eksempel skogsdrift eller andre ting dere er dyktige på og tjener penger på dette. I skoletida. Vaktmestertjenester, skogsdrift, baking og kakesalg osv. Hvert år leverer Entreprenørskap naturopplevelser til 6.klasse ved Berge barneskole.

I Vg3 kan du velge om du vil gå videre på Naturforvaltning og få studiekompetanse eller Landbruk og bli agronom. Du kan også gå begge og både få agronomtittel og ta studiekompetanse som et 4.år.

Veien videre

Tar du studiekompetanse kan du gå videre på universitet og høyskole, og da har du mange valgmuligheter. Blir du agronom vil du ha et ypperlig utgangspunkt for å jobbe i landbruket, ta over gård og liknende. Entreprenørskap gir deg en spennende og unik erfaring med å drive din egen bedrift og tjene egne penger.