Informasjon om fraværsregler, dokumentasjonskrav og varselbrev

Mandag 11.oktober ble unntaket for dokumentasjon for helserelatert fravær som har vært gjeldende i korona-perioden fjernet.

Det innebærer at alt helserelatert fravær som i denne perioden ikke har blitt registrert som fravær, nå vil telle som fravær. Fraværet blir ikke dokumentert dersom man ikke har legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon fra sakkyndig instans.

Det er altså ikke lenger tilstrekkelig med egenmelding eller melding fra foreldre.

Den gjeldende 10%-regelen innebærer at dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag skal eleven normalt ikke få karakter i faget.
Det betyr også at dersom eleven har over 5% udokumentert fravær første halvår vil han ikke kunne få halvårsvurdering. Eleven vil likevel kunne få sluttvurdering dersom fraværet ikke overstiger 10% for hele året.

Erfaringen viser at noe fravær pga forkjølelse, tannlegetimer o. l. går greit innenfor 10%-regelen, og at det ikke er nødvendig med legeerklæring fra første dag med sykdom/fravær.
Noen legekontor, deriblant Lyngdal Legesenter krever også at eleven må ha fått varselbrev fra skolen før de skriver ut legeerklæring.

Varselbrev sendes til elever og foresatte når fraværet overstiger 3% første halvår og 7% andre halvår. Varselbrevet er et varsel om at eleven må være obs på at grensen nærmer seg, og eventuelt foreta grep for ikke å komme over grensen.

Elever som er borte over en lengre periode (en uke eller mer) bør holde kontakt med skolen (kontaktlærer/faglærer) for å opprettholde progresjon i læringen.

Legeerklæring på nett

Det finnes en del private aktører som tilbyr digital legekonsultasjon på nettet, hvor man også kan få tilsendt legeerklæring når det er behov for det. Det koster litt mer enn en vanlig konsultasjon på legesenteret, men det er en enkel og effektiv løsning for de som trenger det.

Les gjerne mer om fraværsgrensen her:

ung.no

udir.no