InformsajonIdrettsfag

Styrke. Smidighet. Spenst. Utholdenhet. Idrett er mestringsglede, konkurranse- og mye samarbeid. Og ikke bare er det gøy – idrett gir mange yrkesmuligheter. Velkommen til idrettsfag på KVS-Lyngdal!

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet for idrettsfag på KVS Lyngdal passer for deg som ønsker å kombinere idrett og utdanning. For å trives på dette utdanningsprogrammet er det viktig at du har en stor interesse for idrett, og at du er innstilt på å jobbe i både teoretiske og praktiske fag. Vær bevisst på at totalbelastningen er nokså stor, og at du bør være relativt godt trent på forhånd.

Utdanningsprogrammet for idrettsfag har tre hovedformål:

 • Tilby elever med idrettsinteresse en kompetansegivende allmennutdanning og en allsidig idrettsutdanning.
 • Gi talentfulle idrettsutøvere mulighet for å kombinere utdanning med toppidrett.
 • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter.

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet for idrettsfag på KVS Lyngdal passer for deg som ønsker å kombinere idrett og utdanning. For å trives på dette utdanningsprogrammet er det viktig at du har en stor interesse for idrett, og at du er innstilt på å jobbe i både teoretiske og praktiske fag. Vær bevisst på at totalbelastningen er nokså stor, og at du bør være relativt godt trent på forhånd.

Utdanningsprogrammet for idrettsfag har tre hovedformål:

 • Tilby elever med idrettsinteresse en kompetansegivende allmennutdanning og en allsidig idrettsutdanning.
 • Gi talentfulle idrettsutøvere mulighet for å kombinere utdanning med toppidrett.
 • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter.

Programfag

Aktivitetslære har du alle tre årene. Faget gir opplæring i ulike idretter, friluftsliv og basistrening. I faget treningslære lærer du om kroppens oppbygning og funksjon og hva som skjer når vi trener og kommer i bedre form. Vi arbeider med treningsplanlegging for en økt og for lengre perioder. I tillegg ser vi på hvordan psykiske forhold kan virke inn på prestasjonen og hvordan mental trening kan gi et godt utbytte. Dette faget har du også alle tre årene.

I VG 2 starter vi undervisning i programfagene idrett og samfunn og treningsledelse. Disse fagene fortsetter du også med på VG 3. Idrett og samfunn omhandler emner som idrettshistorie, idrettens organisering i Norge, de olympiske leker, idrett og media, idrett og helse. I treningsledelse lærer du å lede trening og å gjennomføre idrettsarrangementer.

Fellesfag

Fellesfagene er flere av de fagene du kjenner fra før. norsk, matematikk, naturfag, engelsk, 2. fremmedspråk (spansk/tysk), historie, geografi, religion og etikk. Disse fagene har de samme kompetansemålene som på studiespesialiserende utdanningsprogram og gjør at du kan oppnå generell studiekompetanse etter tre år på idrettsfag.

Valgfritt programfag

Valgfritt programfag gir deg mulighet til å velge fordypning i din favorittidrett.

Vi har følgende tilbud:

Fotball: Topp- og breddeidrett

Topp er for deg som spiller fotball og ønsker å satse, mens på bredde gjennomføres også andre aktiviteter og idretter

Volleyball: Topp- og breddeidrett

På topp volley er det kun fokus på volleyball, mens på bredde gjennomføres også andre aktiviteter og idretter.

Individuell: Toppidrett

For deg som konkurrerer på høyt nivå i en individuell idrett.

Friluftsliv & ekstremsport

Kan velges på VG2 og VG3. For deg som driver med friluftsliv og vil utfordre deg videre.
Om friluftsliv & ekstremsport

NB! Du søker ikke på disse fordypningene på VIGO, men først når du har startet på VG1.

Du som vil velge toppidrett bør bruke tid på toppidretten på fritiden, eventuelt kan du bli med på et lag/i en klubb etter at du har startet på skolen. Breddeidrett volleyball er for deg som ønsker å spille volleyball. Dette er ikke kun volleyball, men vi har hovedfokus på denne idretten. I tillegg har vi Bredde Explore. Dette er for deg som ønsker å gå friluftsliv/ekstremsport i VG2 og VG3. Her får du en innføring i friluftsliv og padling/klatring samtidig som vi har en periode med volleyball.

Tilleggspoeng

På utdanningsprogram idrettsfag kan elever få 0,3 tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige prestasjoner. Eleven må søke skolens ordinære inntak og sende inn skjemaet «Tilleggspoeng for idrettslige prestasjoner». For å få tilleggspoeng må dette minimum være oppfylt:

skolen må tilby undervisning i idretten
eleven må utmerke seg på regionalt nivå eller høgare i sin idrett (dokumentert av krets eller forbund)

LENKE:Søknadsskjema for tilleggspoeng Idrettsfag

Noen av fordypingsidrettene har en grense for maks antall elever. Dersom vi ikke har plass til alle på fordypningen blir elevene først prioritert etter om de har gått på explore eller friluftsliv 1 (dersom de er elever her) og dernest etter karakterpoengene.

I tillegg til valgfritt programfag må du som elev ved KVS Lyngdal delta i valgfritt programfag kristendom. Dette faget tar du i løpet av VG 1 og VG 2, fordelt med 2,5 uketimer hvert år.

Fag og timefordeling (45 minutters timer)

FAG VG1 VG2 VG3
Fellesfag 23 timer 18 timer 13 timer
Norsk 4 4 6
Engelsk 5    
Matematikk 5 3 (kan velge 5)  
Naturfag 5    
Spansk/Tysk 4 4  
Samfunnsfag   3  
Historie   2 4
Geografi   2  
Religion og etikk     3
Felles programfag 7 timer 12 timer 17 timer
Aktivitetslære 5 5 5
Treningslære 2 3 5
Idrett og samfunn   2 3
Treningsledelse   2 4
Valgfritt programfag      
Toppidrett, breddeidrett, friluftsliv 5 5 5
Kristendom (ikke valgfritt) 2,5 2,5  
Total uketimer 37,5 37,5 35

Hva bør du huske på?

Utdanningsprogram idrettsfag er utfordrende. På en vanlig uke har du 37,5 timer undervisning i uka de to første årene. Du som har gode rutiner for trening, leksearbeid, riktig kosthold og søvn har et godt utgangspunkt for å få tre knallgode år på KVS Lyngdal.

Treningsmengde: 90 minutter med aktivitet hver dag. Noen økter er lette, noen harde. Dette varierer fra dag til dag og uke til uke. Egentrening kommer i tillegg.

Underlag og sko: I den nye flotte idrettshallen vår har vi parkett i hovedhallen og krøllgress i ballhallen. Når vi er ute og løper, løper vi for det meste på grus, men inn i mellom blir det noe asfalt. Noen ganger løper vi i terreng, som f.eks. når vi har orientering.

Merk deg følgende

 • Du må ha løpesko med god demping og som er tilpasset foten din.
 • Du må ha sko som ikke lager merker til å bruke i idrettshallen/gymsalen.
 • Det er anbefalt at du har sko som er egnet til bruk på krøllgress i ballhallen.

Testing: For å kunne kontrollere utviklingen din er det nødvendig med testing. Vi gjennomfører ulike tester i skoleåret. Alle elevene på idrettsfag testes i løpet av første halvår i f.eks. 3 000 meter/Nordlie og styrketester. Det vil bli nye tester jevnlig for å måle eventuell framgang i løpet av skoleåret. (For å få karakteren 4 på 3000m må du som gutt løpe mellom 11.30-13.00 og som jente mellom 13.00-15.00.)

Hva betyr dette for deg som søker?

 • Du bør trene minst 2-3 ganger per uke. Husk på å variere treningen og unngå å øke treningsmengden mye på kort tid. Ikke ta helt pause i sommerferien!
 • Har du skade som hemmer deg i å trene, oppsøk lege/fysioterapeut og spør om råd til hvordan du skal trene for å bli frisk. Få med deg et treningsprogram tilbake fra kontrollen.Husk på følgende: Selv om du er skadet i en fot har du mange muligheter til å trene andre deler av kroppen!
 • Har du belastningsskader er det ikke anbefalt at du velger idrettsfag med mindre du har god kontroll på skaden i samråd med en fysioterapeut.
 • Du bør ha løpt 3 000 meter på tid minst en gang før du starter på KVS.
 • Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål, gjerne via e-post til KVS Lyngdal.

Veien videre

Etter tre år med idrettsfag på KVS Lyngdal får du generell studiekompetanse som gir deg mulighet til å søke på de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Elevene velger forskjellig utdanningsløp videre, men mange studerer videre mot yrker som lærer, førskolelærer, politi og sykepleier.

Mange elever har også oppnådd trenerkompetanse innenfor idretten som de kan bruke i den frivillige idretten eller i arbeid som trener eller instruktør.

Du har i tida på idrettsfag fått ledererfaring som du kan ta med deg videre i studier og yrkeslivet.